Data

Data media migrasjon og recovery.

Migrering av filer og mapper på disketter, Zip-disker, harddisker og annet.

Datarecovery fra minnebrikker, CD/DVD plater og harddisker.