• filmstore_collection.jpg
  • filmstore_geotagging4.jpg
  • filmstore_player3.jpg
  • filmstore_rediger.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Filmtek lanserer Filmstore

Kristiansand 12. mars 2012

Filmstore by Filmtek

Filmtek lanserer i dag en ny nettbasert tjeneste innen arkivering og håndtering av digitaliserte filmer og mediafiler. Løsningen er vårt første steg i retning av å bli en sterk tilbyder av nettbaserte tjenester rettet inn mot arkiv, museer, organisasjoner, produksjonsselskaper og andre virksomheter som er i besittelse av filmsamlinger og mediafiler. Vår løsning tilbyr mange fordeler og er meget konkurransedyktig.

Les mer …