• 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg

Digitalisering og fargekorrigering av film


Vi tilbyr profesjonell digitalisering (telecine) av 8mm, Super8/Single-8, 9.5mm, 16mm, S16mm, 35mm og S35mm film til SD og HD.

Filmtek leverer som eneste virksomhet i Norge profesjonell digitalisering av 8mm smalfilm inkludert 9.5mm! Vårt telecine studio i Kristiansand sentrum er utstyrt med en FDL-60 telecine maskin og en Quadra telecine med en rekke oppgraderinger. Quadra telecinemaskinen er koblet opp mot en Pogle kontroller og Digital Vision fargekorrigerer samt støyreduksjon mm.

Vi benytter også en topp moderne DaVinci Resolve til avansert fargekorrigering.

Vi kan scanne både positiv/reversal og negativ film, farge og sort/hvitt. Vi håndterer skadet film (bla. opp til 4% krymping) samt nitratfilm. Vi tar i mot stumfilm og lydfilm. Vi digitaliserer både magnetisk (commag og sepmag) og optisk lyd (comopt) sammen med filmen.

Det ferdige resultatet leveres normalt som datafiler på harddisk, via server eller DVD/Bluray.

Vi kan levere i alle digitale format. De mest populære formatene er:

- SD DV25
- SD 10bit ukomprimert (V210)

- HD Prores422HQ
- HD 10 bit ukomprimert (V210)

Normal scan

Kun til SD og for reversal/positiv film. Her gjør vi en løpende korrigering av bildene mens filmen kjører.

Teknisk scan

Hver scene i filmen blir programmert og vår Colourist går manuelt gjennom hver enkelt scene og setter lysnivåene (black, gamma og gain) til lovlige videonivåer samt fargene settes i begynnelsen av filmen. Reversal og negativ film.

Full farge og lyskorrigering

Hver enkelt scene i filmen blir farge og lyskorrigert av vår Colourist slik at resultatet blir best mulig.